Cześć! Tu Piotrek

Pompy ciepła

Jak ekonomicznie i ekologicznie można ogrzać dom? W tym dziale dowiesz się czym są i jak działają pompy ciepła. Działanie pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną sprawią, że Twój dom będzie bezrachunkowy!

. 01 CZYM SĄ I JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła pobiera energię z powietrza i za pomocą układu termodynamicznego ogrzewa wodę w instalacji. Sprężany i rozprężany czynnik chłodniczy oddaje temperaturę w wymienniku ciepła i ogrzewa obieg grzewczy instalacji c.o. i c.w.u.. Wydajność pompy ciepła - COP to średnio 4, tzn., że z 1kW  pobranej energii elektrycznej z sieci wyprodukuje 3kW mocy grzewczej, co pozwala na ekonomiczne ogrzewanie.

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (tworząc potencjał do efektywniejszego wykorzystania energii) oraz gospodarstw domowych (np. powietrze wyrzutowe). Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii i przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej.

System z pompą ciepła składa się z dolnego źródła ciepła, jednostki pompy ciepła oraz z górnego źródła ciepła, czyli systemu dystrybucji ciepła/chłodu w budynku.

 

. 02 ŹRÓDŁA CIEPŁA

Czynnik roboczy przekazuje ciepło z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła. Dodatkowa energia potrzebna jest do zasilenia sprężarki i pomp. Istnieje możliwość odwrócenia kierunku obiegu pompy ciepła, aby wykorzystać to samo urządzenie zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. Przy ogrzewaniu, dolne źródło ciepła jest zlokalizowane poza budynkiem (ciepło z powietrza, wody, gruntu). W przypadku chłodzenia, cykl jest odwrócony: budynek sam w sobie jest źródłem ciepła podczas gdy powietrze, woda lub grunt przejmują ciepło.

Najczęściej stosowane są powietrzne pompy ciepła, wykorzystujące energię zgromadzoną w powietrzu otoczenia lub powietrzu wyrzutowym do ogrzewania, chłodzenia lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą być zainstalowane jako kompaktowe jednostki wewnątrz lub na zewnątrz domu. Systemy typu split składają się z jednej jednostki wewnątrz i jednej na zewnątrz budynku.

Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w domu przez wodny system centralnego ogrzewania bądź powietrzny wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Ciągły rozwój technologii umożliwia efektywne wykorzystanie systemów we wszystkich strefach klimatycznych.

. 03 WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ BUDYNEK ŻEBY ZAINSTALOWAĆ POMPĘ CIEPŁA

  • Budynek musi posiadać dobrą izolację zewnętrzną, żeby ograniczyć straty ciepła. Taką izolację mają budynki nowobudowane w/g normy od WT 2020. Budynki starsze muszą być poddane termomodernizacji. Wymagana grubość styropianu to min. 15 cm
  • Pompy będą najbardziej ekonomiczne w pracy z instalacją niskotemperaturową – instalacja podłogowa pracuje na parametrach 35/30 st. C
  • Przy instalacji wysokotemperaturowej najlepiej sprawdzają się pompy gruntowe – grzejniki pracują na parametrach 55-50 stopni. Pompy powietrzne zużyją minimalnie więcej energii elektrycznej
  • Najniższy współczynniki przenikania ciepła mają okna 3-szybowe
  • W celu ograniczenia strat ciepła zalecana jest rekuperacja - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

. 04 DOFINANSOWANIA

  • Jest możliwość łączenia dotacji oraz ulgi podatkowej. Dla osób fizycznych, których dochód brutto rocznie nie przekracza 100 tyś. zł. przysługuje dotacja „Czyste Powietrze” w zależności od klasy energetycznej: A+ 30% maks. 9 tyś, A++ 45% maks. 13,5 tyś.
  • Dotacja nie przysługuje dla nowobudowanych budynków oraz budynków z nowszymi kotłami gazowymi.
  • Dotacja M.St. Warszawy obejmuje instalacje fotowoltaiczne i wymianę kopciuchów na PC
  • Ulgę możemy odliczyć od kwoty pomniejszonej o dotację w przeciągu 6 lat.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI