Dotacje

Mój Prąd 4.0

Dotacja Mój Prąd jest skierowana dla osób fizycznych, który wybiorą nowy system rozliczeń net-billing. Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się za energię elektryczną od dnia 01.04.2022 r. w systemie net-billingu. Z zastrzeżeniem zachowania przejściowego systemu rozliczeń tzw. net-metringu zastosowanego w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. lub innym terminie określonym w odpowiednim akcie prawnym.

 • Wnioski należy składać w terminie od 15.04.2022r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia),

 • zainstalowana moc od 2 kW do 10 kW

 • maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 • zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r

 • za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

 

Jakie produkty obejmuje dofinasowanie Mój Prąd:

 • sama intalacja fotowoltaiczna – do 4 tys. zł

 • instalacja fotowoltaiczna + dodatkowe urządzenia – do 5 tys. zł

 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł

 • magazyn energii- fo 7500 tys. zł

 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł

Czyste powietrze

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dzięki środkom przyznawanym w ramach programu nie tylko wymienimy nasz stary piec na nowe źródło ciepła, ale również zamontujemy odnawialne źródła energii jak instalację fotowoltaiczną czy elektrownię wiatrową!

Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 tysięcy do 47 tysięcy zł (dotacja z prefinansowaniem). Najwyższy poziom dofinansowania może liczyć na nawet 69 tysięcy złotych dotacji i 79 tys. zł. Warto jednak dodać, że są to dofinansowania na całą inwestycję, tzn. na wymianę starych źródeł energii i wszelkie prace termomodernizacyjne. Na samą instalację fotowoltaiczną można otrzymać dotację o maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych w przypadku pierwszych dwóch poziomów i 9 tysięcy złotych dla najwyższego poziomu (nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów).

 

Czyste Powietrze Plus

15 lipca 2022 roku wystartował nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, czyli „Czyste Powietrze Plus” z którego będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania będzie dostępna tylko i wyłącznie dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

W przypadku programu “Czyste Powietrze Plus” najwyższa możliwa do otrzymania dopłata wynosi 69.000 zł (trzecia część tego rządowego programu z najwyższym dofinansowaniem). Natomiast maksymalna kwota dotacji z “Czystego Powietrza Plus” została zwiększona do 79.000 zł.

Przy czym maksymalną kwotę dotacji w wysokości:

 • 47.000 zł – otrzymać będą mogli wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na jednego członka, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego wynosi 1.564 zł, zaś jednoosobowego – 2.189 zł;

 • 79.000 zł – objęte będą rodziny o niższych dochodach. Tutaj na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym, średni miesięczny dochód musi wynosić 900 zł, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym – 1.260 zł.

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zakończeniu prac beneficjent będzie musiał złożyć wniosek końcowy zawierający fakturę, protokół odbioru oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego. Wypłacenie drugiej transzy pomocy finansowej nastąpi w terminie około 30 dni od złożenia wniosku.

Moje ciepło

Program finansowany z Funduszu Modernizacyjnego i jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może składać na dofinansowanie ?

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Dofinansowanie polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła — pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Ile?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Ulga termomodernizacyjna

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Upust podatkowy skierowany jest do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, którzy:

 • są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego – podatnik musi zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości.
 • ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystali ze środków własnych, czy zaciągnęli na ten cel kredyt.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna w 2022 roku?

Limit odliczeń, których podatnik może dokonać w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wynosi 53.000 zł. Przy czym dotyczy on wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem. Zatem nawet jeśli posiadamy tytuł prawny do trzech budynków i w każdym z nich dokonaliśmy przedsięwzięć termomodernizacyjnych na łączną kwotę 60.000 zł, odliczyć będziemy mogli jedynie kwotę 53.000 zł.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). W razie kontroli Urzędu Skarbowego należy zachować faktury potwierdzające, że poniesione koszty są zgodne są zgodne z zakresem wskazanym w ustawie.

Nasze banki

Pionier Energia współpracuje z czołowymi Bankami i pomagamy w pozyskiwaniu kredytów i leasingów. Wynegocjowaliśmy stałe oprocentowanie dla Naszych Klientów. Ponieważ rachunki za prąd nieustannie rosną i nic nie wskazuje, aby w przyszłości miało się to zmienić. Wprawdzie brak wystarczających środków na montaż i zakup instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepłej może hamować taką inwestycję, ale zawsze możesz skorzystać z kredytu. Szczególnie że raty kredytowe będą same się spłacać, jako że Twoje nowe rachunki za prąd zmniejszą się o około 90%.

Nie da się ukryć, że inwestycja w fotowoltaikę to spore koszty. Jednak dzięki specjalnym kredytom, a także dopłatom coraz więcej osób może sobie na to pozwolić. Dlatego już dziś możesz zacząć szukać najlepszego kredytu na fotowoltaikę, a my Tobie w tym pomorzemy.

O co chciałbyś zapytać?

9 + 5 =

Potrzebujesz szybkiej informacji?

Wypełnij formularz, a my niebawem do Ciebie oddzwonimy. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i zaproponują najlepsze możliwe rozwiązania.

Wypełnij formularz - oddzwonimy!