Cześć! Tu Piotrek

Dla rolnictwa

Pionier Energia oferują rozwiązania fotowoltaiczne dla rolników.

01 AGROFOTOWOLTAIKA

Duże zainteresowanie wśród rolników i hodowców budzi nowy trend – agrofotowoltaika, czyli jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne oraz do produkcji energii słonecznej.
Częściowe zacienienia plantacji przez instalacje fotowoltaiczne mogą powodować nieznaczny spadek plonów w niektórych przypadkach, jednak na obszarach testowych odnotowano również wyższą wilgotność gleb, co może mieć ogromne znaczenie podczas upałów panujących w ostatnich latach. Należy pamiętać, że większych instalacji nie można stawiać na gruncie rolnym o klasie wyższej niż IV.
Instalacje fotowoltaiczne mogą być również dobrym rozwiązaniem dla hodowców zwierząt gdyż montaż instalacji nie wyklucza jednoczesnego wypasu np. owiec na tym samym terenie.

02 DOFINANSOWANIA DLA ROLNIKÓWA

Rolnik i Hodowca są zarazem przedsiębiorcami jak i producentami. Zakładając instalację fotowoltaiczną prostym sposobem można znacząco obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa, wykorzystując również nieużytki oraz powierzchnie dachów na budynkach gospodarczych. Obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na skorzystania z ulgi w podatku rolnym oraz udział w programach rządowych wspierających odnawialne źródła energii.

25% ulgi w podatku rolniczym

 

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego – 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji. Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja i można z niej skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.

03 POMPA CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ

Warto zainwestować w pompy ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Są to rozwiązania ekologiczne, bezobsługowe, ekonomiczne, które wpłyną również na wizerunek gospodarstwa rolnego. Eksperci Pionier Energia pomogą załatwić wszystkie formalności związanie z finansowaniem, uzyskaniem dofinansowania dla rolników, a także te związane z podłączeniem instalacji do zakładu energetycznego oraz uruchomienia pompy ciepła. Powiemy również jak odliczyć instalację od podatku.