100 zł

Jak to wygląda obecnie?

Rocznie wydajesz:

1200 zł

W ciągu roku zużywasz tyle energii:

2 MW

Jakiej instalacji potrzebujesz?

Zalecana moc:

2.44 kWp

Koszt instalacji:

11468 zł

Po odliczeniu dotacji i ulg:

6944 zł

OSZCZĘDNOŚĆ

Zwrot instalacji w latach:

3.3

Twój zysk w ciągu 25 lat:

57858 zł
Schedule a meeting