Kilka słów o nas

Tworzymy firmę opartą na wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności. Wierzymy, że uczciwość w biznesie i jakość pracy wzmacniają satysfakcję i odgrywają istotną rolę w budowaniu wartości. Na dynamicznie rosnącym rynku fotowoltaiki w Polsce jest miejsce dla wielu firm, ale długotrwały wzrost zależy przede wszystkim od zaufania i zadowolenia klientów, a także pracowników i partnerów firmy.

Naszą misją jest dostarczanie Klientom takich rozwiązań fotowoltaicznych, które będą odpowiednie do ich potrzeb i za cenę, na którą ich stać.

LOJALNOŚĆ

Lojalność Pionier Energia wobec klientów, pracowników i partnerów oparta jest na szczerych, uczciwych relacjach. Lojalność jest jednym z kamieni węgielnych naszych działań.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Jest to jedna z głównych zasad Pionier Energia oraz wartość stała wobec wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów, udziałowców i społeczeństwa.

UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA

Nie tolerujemy praktyk, które nie są oparte na szczerości i uczciwości.

CHCEMY BYĆ NAJLEPSI POD SŁOŃCEM.