Dotacje do fotowoltaiki

Ciągle rosnące ceny prądu oraz dostępne na rynku dotacje do fotowoltaiki sprawiły, że rynek fotowoltaiczny w praktyce eksplodował. Największy wpływ na rynek ma wprowadzony w lipcu 2019 roku program „Mój prąd”. Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych w wysokości 5 000 złotych (ale nie więcej niż 50% kosztów) spowodowało, że znacząco skrócił się okres zwrotu z inwestycji we własną minielektrownię. Jednak program Mój prąd to nie jedyna dostępna w całej Polsce dotacja na fotowoltaikę. A oto przegląd dostępnych na rynku programów umożliwiających obniżenie kosztów instalacji.

01 MÓJ PRĄD

Dofinansowanie do paneli słonecznych w ramach programu Mój prąd dostępne jest w obecnej formie od lipca 2019 roku. Pierwszy nabór trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku. Drugi nabór trwa od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków. Łączna kwota dotacji na 2020 rok do 1 miliard złotych.


Najważniejsze założenia programu Mój prąd:

• 5 000 złotych bezzwrotnej dotacji, ale nie więcej niż 50% kosztów instalacji
• Dotacja wyłącznie dla osób fizycznych
• Minimalna wielkość instalacji to 2 kWp, maksymalna to 10 kWp
• Instalacja może zostać zrealizowana na dachu, garażu, a nawet na gruncie, ale musi służyć budynkowi mieszkalnemu
• Całkowity budżet programu to 1 miliard złotych
• Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd można złożyć po zakończeniu instalacji, wymianie licznika na dwukierunkowy i zawarciu umowy z zakładem energetycznym. Gdzie wysłać wniosek o dotację Mój prąd? Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony ……………… Złożenie wniosku wymaga posiadania tzw. EPUAP.

Wszelkie informacje na temat programu znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl

02 CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 złotych.

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynku.

Program dostępny jest w dwóch opcjach:

 

OPCJA1

 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo mogą być wykonane:

• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

• 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej

• 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z instalacją fotowoltaiczną

 

OPCJA2

 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

• zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo
• zakup i montaż kotłowni gazowej ciepła,

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do ciepłej wody użytkowej)
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 

Kwota maksymalnej dotacji:

25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

• 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Wszelkie informacje na temat programu znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl

03 ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na którym zamontowano nową instalację fotowoltaiczną. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty wydanej na zakup i montaż instalacji pomniejszonej o uzyskaną dotację z programu Mój prąd. Maksymalna wartość ulgi to 53 000 złotych i aby z niej skorzystać wystarczy posiadać fakturę za instalację. Wysokość ulgi jest zależna od skali podatkowej, według której się rozliczamy.

04 PROGRAM AGROENERGIA

Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz z krajowego Programu „Agroenergia” obsługiwanego przez NFOŚiGW. Wsparcie z PROW jest możliwe w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Instalacja, a więc panele muszą być zamontowane na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolnej (np. stodoła, obora) lub na gruntach związanych z gospodarstwem, a wytworzona energia wykorzystana na potrzeby gospodarstwa rolnego. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów instalacji fotowoltaicznej.

05 ULGA INWESTYCYJNA DLA ROLNIKÓW

Do 25% poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną udokumentowanych rachunkami można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej. Inwestycję można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi być jednak zrealizowana ze środków własnych lub kredytu bankowego oraz położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne.

 
0
Zadowolonych klientów
0 lat
Gwarancji na najlepsze panele
0 %
Finansowania instalacji
0 lat
Średni czas zwrotu z inwestycji