Cześć! Tu Piotrek

Dla biznesu

Przedsiębiorco, sprawdź jakie korzyści może uzyskać Twoja firma dzięki eko rozwiązaniom skierowanym dla biznesu! Co możesz zyskać zakładając instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła w swojej firmie?

01 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Fotowoltaika to najszybciej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Nie bez powodu. Instalacje fotowoltaiczne to ekologiczny i ekonomiczny sposób na produkowanie we własnym zakresie, taniej i czystej energii, z łatwo dostępnego źródła, jakim jest energia słoneczna.

Jakie korzyści przyniesie instalacja modułów fotowoltaicznych dla przedsiębiorstwa?

 • Zapewnia przedsiębiorcom bezpieczeństwo energetyczne i pozwala uniezależnić się od corocznych podwyżek cen prądu.
 • Stanowi doskonałe miejsce na inwestycję i ulokowanie wolnego kapitału, ze stopą zwrotu nawet 14%.
 • Pozwala elastycznie dysponować budżetem przedsiębiorstwa, bez ponoszenia ryzyka niespodziewanego wzrostu kosztów.
 • W zależności o wielkości instalacji, rachunek może spaść nawet do 90%.
 • Dobrze wpływa na proekologiczny wizerunek firmy.
 • Podwyższa konkurencyjność przedsiębiorstwa.

02 OPŁATA MOCOWA – CO W ZWIĄZKU Z TYM?

W związku z wprowadzoną od początku nowego roku opłatą mocową inwestycja w fotowoltaikę to rozwiązanie dobre dla firmy, zarówno z ekonomicznego jak i wizerunkowego punktu widzenia.  Firma z własną elektrownią może zyskać niezależność od zakładu energetycznego i sprawić, ze rachunki za prąd w przedsiębiorstwie znikną. Tym samym przedsiębiorca nie odczuje wielkości opłaty mocowej.

Opłata mocowa uzależniona jest od ilości energii  elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby – w dni robocze od 7:00 do 21:00 – i wynosi 0,0762 zł/kWh.

03 DOFINANSOWANIE DLA FIRM 2021

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną niesie za sobą szereg korzyści ekonomicznych, ekologicznych i wizerunkowych. Jednak, choć ceny fotowoltaiki są najniższe od lat, nie zmienia to faktu, że inwestycja ta wciąż pozostaje dużym wydatkiem. Dobra wiadomość jest jednak taka, że gdy w grę wchodzi fotowoltaika, dofinansowanie dla firm w 2021 jest zapewnione.

Co stanowi barierę dla inwestycji firm w OZE?

 • Wysokie koszty instalacji
 • Długi okres zwrotu inwestycji
 • Niska kwota / Brak dofinansowania
 • Skomplikowane procedury
 • Brak wiedzy o OZE
 • Niskie rachunki za prąd
 • Brak warunków i miejsca

Specjaliści Pionier Energia odpowiadają – nie ma się czego bać!

Rok 2020 był rokiem granicznym dla wielu programów, dysponujących środkami na rozwój fotowoltaiki. Nie ma wątpliwości, że w 2021 roku i najbliższych latach wciąż będą dostępne dofinansowania na fotowoltaikę dla firm. Unia Europejska przyjęła zielony kurs, a Polska podjęła zobowiązania w temacie OZE. W Dyrektywie 2009/28/WE ustalono, że cel dla Polski to osiągnięcie 15% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym oraz 10% w transporcie, do 2020 roku. Choć dokładne dane poznamy dopiero na przełomie 2021/2022 roku, wszystko wskazuje na to, że zadania nie udało się nam zrealizować. Dlatego też Polska będzie musiała włożyć jeszcze więcej wysiłku w rozwój zielonej energii w 2021 i kolejnych latach. Szczególnie, że sprzyjają temu plany budżetowe Unii Europejskiej, przewidziane na lata 2021-2027. Aż 30% wszystkich środków ze wspólnej kasy zostanie przeznaczona na ochronę klimatu – w tym na inwestycje w odnawialne źródła energii. Z tego, do Polski trafi aż 750 mld złotych.

Choć na szczegóły wsparcia z funduszy unijnych trzeba jeszcze poczekać, wiadomo, że środki na inwestycje w fotowoltaikę są zapewnione. Eksperci Pionier Energia trzymają rękę na pulsie i gwarantują pomoc w zakresie formalności związanych z dofinansowaniami.