Produkuj, gdzie chcesz i rozliczaj, gdzie chcesz!

Pełne Wykorzystanie Energii Odnawialnej – Jedno źródło – kilku odbiorców

Podziel się energią z dziadkiem, dzieckiem, kumplem, mamą. Masz firmę – korzystaj z energii w firmie i w domu.

Mieszkasz w bloku – korzystaj z energii produkowanej na działce. Wszystko kontrolujesz z poziomu aplikacji

Rozwiązanie dedykowane jest prosumentom, czyli osobom, firmom i gminom, które wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, najczęściej montowanych na dachach budynków i polach o mocy do 50 kW. Nasza oferta kierowana jest także do właścicieli małych instalacji, czyli o mocy powyżej 50kW. Są to przeważnie instalacje montowane na dachach dużych sklepów i hal produkcyjnych oraz instalacje gruntowe. Dotychczas instalatorzy nie zalecali przewymiarowywania instalacji ze względu na potencjalne straty. Jednak korzystając z usługi ENIGA zwiększenie mocy instalacji po prostu się opłaca, ponieważ można podłączyć do niej więcej punktów. Jest to szansa nie tylko dla drobnych przedsiębiorców i prywatnych gospodarstw domowych, ale również dla gmin. Instalując panele fotowoltaiczne np. na dachu szkoły, nadprodukcję energii powstałą podczas wakacji można wykorzystać we wskazanych urzędach. Pełne Wykorzystanie Energii Odnawialnej Rozwiązanie proponowane przez firmę ENIGA zakłada, że prosument nie straci nadwyżki wyprodukowanej energii, a będzie w stanie przenieść ją na inny punkt. Załóżmy, że jesteśmy właścicielem instalacji fotowoltaicznej na wsi pod Słupskiem. W mieście nie mamy możliwości montażu paneli ze względu na brak odpowiedniego miejsca. Rozpoczynając współpracę z ENIGA zyskamy możliwość wyprodukowania energii na wsi i przeniesienia nadwyżki do domu w Słupsku, a nawet do biura nad morzem i domku wczasowego w górach, jeśli takie posiadamy. Energia wytworzona w instalacji PV zlokalizowanej np. na dachu budynku wielorodzinnego / spółdzielczego lub w instalacji PV oddalonej od punktów odbiorczych może być dzielona w równych częściach na wszystkich odbiorców lub proporcjonalnie do np. wkładu finansowego w inwestycję poszczególnych lokatorów lub inwestorów.

Ten model rozliczenia energii jest stosunkowo młodym modelem na Polskim rynku, jednak jest już sprawdzony. ENIGA, jako pierwsze (i jedyne), wprowadziło go we wrześniu minionego roku. Aby skorzystać z niego wystarczy skontaktować się z ENIGA, zgłosić punkty między, którymi miałoby nastąpić przekazywanie energii i podpisać umowę z firmą jako ze sprzedawcą. W naszym systemie to klienci decydują, co zrobią z nadwyżką. Mogą oddać ją rodzinie lub przenieść na poczet swojej działalności w dowolnym mieście w Polsce. A to się opłaca. Nasz system Wirtualnej Elektrowni pozwala na współpracę z twoim bankiem energii. Wyobraź sobie sytuację, kiedy w zimie nie ma słońca i twoja elektrownia nie pracuje. Wirtualna Elektrownia Eniga włączy zdalnie Twój bank energii w godzinach kiedy cena energii na rynku jest najniższa i wyłączy kiedy wzrost cen będzie nieopłacalny. Z energii będziesz mógł skorzystać w ciągu dnia.

Jest to także doskonałe rozwiązanie dla podtrzymania minimalnych procesów utrzymania awaryjnego w firmie, domu kiedy zła sytuacja pogodowa spowoduje przerwy w dostawie energii na wiele godzin lub dni.

Większa Moc Instalacji, Więcej Punktów do Zbilansowania, Więcej Zyskujesz

Niezależnie od tego, u którego dostawcy energii jest zarejestrowany punkt, żeby można było bilansować wskazane punkty, czyli przekazywać między nimi energię, jest jeden warunek, muszą to być punkty obsługiwane przez nas. Jeśli nie zmienisz dostawcy z firmy X na nas, nie będziemy w stanie nic zrobić. Dopiero w momencie zawarcia umowy będziemy mogli zgłosić wskazane przez Ciebie punkty do Wirtualnej Elektrowni. W momencie pojawienia się nadprodukcji, energia zostanie zamieniona na pieniądze. Pieniądze trafią na konto depozytowe, po to, by z nich rozliczyć wszystkie faktury za energię napływające ze wszystkich zgłoszonych nam punktów. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy dobrze jest obliczyć szczegółowe zapotrzebowanie na moc i dokonać przewymiarowania swojej instalacji.

Jak wygląd obecnie sytuacja Klienta – wytwórcy?

• W dzień produkuje energię. Zużywa część energii na własne potrzeby (autokonsumpcja) a nadwyżkę oddaje do sieci OSD.
• Wieczorem i w nocy oraz w dni pochmurne zakupuje energię z sieci.
• Sprzedawca energii rozlicza Odbiorcy część energii pobranej z depozytu energii wytworzonej i oddanej do sieci.

Gdzie są generowane zyski wytwórcy?

• W kosztach nieponiesionych na energię zużytą w ramach autokonsumpcji.
• W kosztach nieponiesionych na dystrybucję energii.

Gdzie są straty i jakie?

• Klient traci cześć energii oddanej do sieci, jeśli nie będzie jej w stanie odebrać w ciągu 12 miesięcy.
• Odbiorca nie może rozliczyć z depozytu kosztów dystrybucji.
• Nie jest możliwe rozliczenie z depozytu innych punktów poboru niż wytwórczy.

Dlaczego oferta ENIGA jest lepsza od ofert innych Sprzedawców energii? Co ją wyróżnia?

1. Odbiorca nigdy nie traci depozytu finansowego utworzonego z nadwyżki energii wprowadzonej do sieci OSD, której nie jest w stanie odebrać w ciągu 12 miesięcy od momentu oddania energii do sieci OSD.
2. Odbiorca może przekazać nadwyżkę wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii na inne punkty poboru energii pod warunkiem, że PPE jest obsługiwane przez ENIGA.
3. ENIGA odkupuje nadwyżkę energii od Wytwórcy.
4. Wytwórca za oddaną do sieci energię otrzymuje dodatkowy 5% bonus finansowy zwiększający stan depozytu. 5. Eniga obsługuje „Prosumentów wirtualnych”, którzy wytwarzają energię elektryczną w innym miejscu niż punkty odbiorcze. Przy czym położenie geograficzne punktów odbiorczych nie ma znaczenia. ENIGA obsługuje odbiorców we wszystkich strefach dystrybucyjnych w Polsce. Energia wytworzona przez Wirtualnego Prosumenta może być dzielona w równych częściach na wszystkich odbiorców lub proporcjonalnie do np. wkładu finansowego w inwestycję poszczególnych odbiorców.
6. Eniga obsługuje „Prosumentów zbiorowych” np. wspólnoty mieszkaniowe, którzy wytwarzają energię elektryczną w części wspólnej a odbierają w poszczególnych lokalach.

Energia wytworzona przez „Prosumenta zbiorowego” może być dzielona w równych częściach na wszystkich odbiorców lub proporcjonalnie do np. wkładu finansowego w inwestycję poszczególnych lokatorów.

PORÓWNANIE OFERTY ENIGA Z ROWIĄZANIEM STOSOWANYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZOBOWIĄZANEGO

Sprzedawca zobowiązany

• Odkupuje nadprodukcję energii w cenach wyznaczanych przez URE – na dzień dzisiejszy nieznanych.
• Nie otrzymuje dodatkowego bonusu finansowego za energię oddaną do sieci OSD.
• Odbiorca traci nadwyżkę energii, której nie odebrał w okresie 12 miesięcy od jej wytworzenia.
• Odbiorca nie może przekazać nadwyżki energii na inny PPE.
• Nie rozlicza dystrybucji z depozytu finansowego utworzonego ze sprzedaży energii oddanej do sieci OSD.
• Nie obsługuje „Prosumentów Wirtualnych”.
• Nie obsługuje „Prosumentów Zbiorowych

ENIGA

• Odkupuje nadprodukcję energii w stałym „spreadzie” 20% lub 30% wyznaczanym od ceny sprzedaży energii do Odbiorcy.
• Otrzymuje dodatkowy 5% bonus za energię oddaną do sieci OSD, jeżeli zawarł z ENIGA umowę rozdzieloną.
• Odbiorca nigdy nie traci depozytu finansowego z energii oddanej do sieci OSD i odkupionej przez ENIGĘ.
• Odbiorca może przekazać nadwyżkę na inny/inne punkt poboru. Nie ma znaczenia czy PPE należy do Odbiorcy, czy nie.
• Rozlicza usługę dystrybucji z depozytu finansowego utworzonego ze sprzedaży energii oddanej do sieci OSD.
• Eniga obsługuje „Prosumentów wirtualnych”, którzy wytwarzają energię elektryczną w innym miejscu niż punkty odbiorcze. Przy czym położenie geograficzne punktów odbiorczych nie ma znaczenia. ENIGA obsługuje odbiorców we wszystkich strefach dystrybucyjnych w Polsce.
• Eniga obsługuje „Prosumentów zbiorowych” np. wspólnoty mieszkaniowe, którzy wytwarzają energię elektryczną w części wspólnej a odbierają w poszczególnych lokalach.

ENIGA wprowadziła rozwiązania techniczne, które pozwalają kierować nadprodukcję energii z instalacji OZE na dowolny inny punkt poboru. Warunkiem koniecznym jest obsługa wszystkich PPE przez Enigę. Dzięki temu energia wprowadzona do sieci OSD, którą Odbiorca nie jest w stanie zużyć na potrzeby punktu poboru energii, w którym jest uruchomiona instalacja OZE nigdy nie przepada.

Źródło www.eniga.pl
Zapraszamy do kontaktu z Pionier Energia

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

O co chciałbyś zapytać?

11 + 13 =

Możesz też zamówić BEZPŁATNĄ wycenę!