Mój Prąd 4.0 – ile możesz zyskać?

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że kolejny nabór wniosków w ramach Programu Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) został uruchomiony.

Najważniejszą informacją jest ta, że nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. (czym jest Net-Biling pisaliśmy w naszym artykule)

Na co przysługuje dofinansowanie i w jakich kwotach? Jakie dokumenty należy złożyć? Poznaj szczegóły.

Zgodnie z zapowiedziami, maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł, chyba że zdecydują się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, wtedy dofinansowanie fotowoltaiki może wynieść 5 tys zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% poniesionych kosztów.

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe, W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Budżet

Budżet programu wynosi około 350 mln zł. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z poprzednimi zapowiedziami może zostać zwiększony.

Wnioski w programie można składać jedynie w formie elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

Wniosek można złożyć samodzielnie lub poprzez pełnomocnika (np. Firmę — wykonawcę Twojej instalacji fotowoltaicznej)

Rozpoczęcie naboru zostało wyznaczone od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia w GWD.

Wymogi dotyczące realizowanych przedsięwzięć

w tej edycji będą dofinansowywane następujące przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);

3) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;

4) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS -z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła wskazanych w pkt 2) lub 3).

Przejście na net-billing

Czwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów tzw. net meteringu, którzy przejdą na net-billing. W związku z tym, jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, które musi zostać podpisane przez OSD.

Od czego zacząć?

Oczywiście od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów:

  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.
  • Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane)
  • Zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
  • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie
  • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS)
  • Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

(Wzory wszystkich dokumentów znajdują na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek)

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/.Otwiera nowe okno Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularza wniosku zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.

Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW.

Źródła: Portale mojprad.gov.pl; globenergia.pl

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

O co chciałbyś zapytać?

5 + 7 =

Możesz też zamówić BEZPŁATNĄ wycenę!