Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku

Być może nie jest to podstawowe i najważniejsze pytanie w momencie gdy zakładamy instalację fotowoltaiczną, ale gdzieś tam, z tyłu głowy u rozsądnego Polaka prędzej czy później zapala się żarówka i pada pytanie… a czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku? Tak!

Sezon rozliczeniowy 2020 był pierwszym, w którym podatnicy mogli skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Została ona wprowadzona 1 stycznia 2019 roku ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba, która w 2019 roku wymieniła nieefektywny piec, uszczelniła okna i drzwi lub zbudowała przydomową instalację fotowoltaiczną (!), może odliczyć od dochodów nawet 53 tysiące złotych. Popatrzmy jakie są zasady działania ulgi termomodernizacyjnej i jak z niej skorzystać.

Czym właściwie jest ta ulga termomodernizacyjna?

Nie jest ona dotacją, kredytem, ani dofinansowaniem. Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodów za dany rok konkretnej kwoty wydatków poniesionych na działania termomodernizacyjne. Oznacza to, że korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, zmniejszamy nie wysokość opłaconego podatku, a wysokość dochodów, od których ten podatek jest naliczany.

W 2020 ulga przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, jak i tym płacącym podatek liniowy lub ryczałt.

Ile można odliczyć od podatku za fotowoltaikę?

Od dochodu w PIT można odliczyć do 53 000 PLN wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w naszym przypadku paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem.

Maksymalna wysokość ulgi to 53 tysiące złotych, ale… należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna przyznawana jest na osobę, nie na inwestycję. Czyli jeśli budującymi instalację są np. małżonkowie lub rodzeństwo będące współwłaścicielami budynku – każde z nich może skorzystać z ulgi w wymiarze do 53 tysięcy.

Można również łączyć wydatki na kilka inwestycji. Jeśli zatem posiadamy na własność kilka domów i na każdym założymy instalację fotowoltaiczną, to każdą z nich – do obowiązującego limitu- możemy odliczyć.

Podstawą do odliczenia są faktury za wydatki poniesione na rzecz termomodernizacji. Ponieważ ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione przed tą datą. Istotne jest również, aby na fakturze widniały dane osoby, która chce skorzystać z ulgi, bo tylko takie będą uwzględnione.

Od dochodu można odliczyć także wydatki pokryte środkami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na instalację fotowoltaiczną i nie ma znaczenia ile kredytu w momencie odliczenia zostało spłacone.

Dodać trzeba, że w sytuacji, kiedy wykazany przez podatnika dochód w danym roku podatkowym jest niższy niż wydatki poniesione na inwestycję, pozostałą kwotę możemy odliczać od dochodu przez kolejne 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku można rozliczyć w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 jako ulgę podatkową. Ulgę tą wykazuje się w załączniku PIT-O i przenosi do odpowiedniego PIT. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie. Podkreślić należy raz jeszcze, że ulga obejmuje wydatki poniesione na zakup materiałów, urządzenia ale również na usługi czyli montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ulga podatkowa na panele fotowoltaiczne może być łączona z wszelkimi dotacjami gminnymi czy rządowymi. W przypadku instalacji fotowoltaicznej można skorzystać zarówno z programu Mój Prąd, gdzie przewidziana jest dotacja na instalację fotowoltaiczną oraz przysługuje odliczenie od podatku fotowoltaiki.
W takim wypadku od całości kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiki trzeba odliczyć kwotę uzyskanej dotacji i od pozostałej części kosztów odliczamy procent skali podatkowej od której liczony jest podatek dochodowy.

Należy pamiętać, że aby odliczenie fotowoltaiki od podatku było możliwe, trzeba zakończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dla kogo odliczenie od podatku fotowoltaiki?

Zarówno podatnik chcący odliczyć wydatki od dochodu, jak i objęty instalacją fotowoltaiczną budynek muszą spełnić kilka warunków:

  • Podatnik musi posiadać status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
  • Budynek musi mieć charakter mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, szeregowiec lub segment w bliźniaku, pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
  • Budynek może zawierać lokal użytkowy – może on jednak obejmować nie więcej niż 30% jego powierzchni.

Nie ma znaczenia, w jakim miejscu umieszczona jest instalacja. Jeśli np. warunki techniczne nie pozwalają na umieszczenie instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio na budynku, może ona zostać zamontowana na innym budynku, np. garażu lub budynku gospodarczym, jednak musi służyć budynkowi mieszkalnemu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

O co chciałbyś zapytać?

15 + 15 =

Możesz też zamówić BEZPŁATNĄ wycenę!